Kahjuks ei leitud tulemeid päringule {{term}}. Palun proovige uuesti.
Reguse vastus COVID-19-le
Shareholder Information
Kuupäev Dokumendi pealkiri PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Kuupäev Dokumendi pealkiri PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Mis on "Registripidaja"?

Teie Reguse osalus on salvestatud aktsiaraamatusse. Aktsiaraamatus sisalduvad kõigi Reguse aktsionäride nimed, aadressid ning neile kuuluvate aktsiate kogused. Registri haldamise eest vastutab ettevõte Capita Registrars („registraator”). Reguse registraator uuendab registrit, kui Teie finantsolukord või aktsiaomand muutub, ning saadab Teile ka dividenditšekke ja aktsiatunnistusi.

Seaduse kohaselt on register avalik dokument, mille registraator peab kontrollnõude korral kättesaadavaks tegema. Nõue peab sisaldama juurdepääsu taotleva isiku nime ja aadressi; avaldust, milles selgitatakse vastava teabe kasutuseesmärki; seda, kas vastavat teavet jagatakse mõne kolmanda poolega, ja kui jagatakse, siis kellega ja mis eesmärgil. Regus ei avalda kolmandale poolele ühegi individuaalse aktsionäri andmeid, välja arvatud seaduses sätestatud ulatuses.

Mida ma oma aktsiatunnistusega tegema peaksin?

Aktsiatunnistused tõendavad Teie omandiõigust ja seetõttu tuleks neid turvalises kohas hoida. Teil läheb neid vaja, kui soovite osa oma aktsiatest või kõik aktsiad tulevikus maha müüa. Soovitame Teil aktsiatunnistuste numbrid eraldi välja kirjutada – samuti tuleks toimida kõigi aktsiate puhul, mida iga aktsiatunnistus kaotuse või kahjustuste korral katab. Aktsiatunnistused saadetakse aktsionäridele postiga vaid nende endi riisikol.

Mida pean tegema, kui olen kolinud?

Teise kohta kolides peate meie registraatoritele oma uue aadressi andma. Kui Teil on Capita Share portaalis (www.capitashareportal.com) kasutajakonto, võite registraatoritele oma uue aadressi edastamiseks lihtsalt jaotisesse Portfolio (aktsiaportfell) sisse logides. Selleks vajate järgnevat:

  • aktsionäri ees- ja perekonnanimi ja registrijärgne aadress
  • aktsionäride "Investeerimiskoodeks"

Mõlemad leiate aktsiatunnistuselt, hiljutiselt dividendikviitungilt või meie kirjavahetuse käigus saadetud kirjade hulgast.

Teise võimalusena võite muuta oma aadressi täites vastava vormi, mille leiate www.capitaregistrars.com kodulehelt (NB! sellel lingil klõpsates avaneb leht uues brauseriaknas) jaotisest "Shareholders and Employees" (aktsionärid ja töötajad) ning alajaotisest "Leaflets and Forms" (Brošüürid ja vormid). Pärast vormi täitmist ja allkirjastamist saatke see palun posti teel ettevõttele Capita, mis asub aadressil Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Mida pean tegema, kui vahetan oma nime?

Nime muutmise korral saatke palun meie registraatoritele kirjalikult oma uus nimi ja oma varasem nimi. Kirjale peaksite lisama ka notariaalselt kinnitatud abielutunnistuse või nime muutmise tunnistuse koos Teie varasemale nimele registreeritud aktsiatunnistus(t)e ja kõigi väljamaksmata dividenditšekkidega. Registraatorid annavad need seejärel Teie uuele nimele välja. Kui vahetasite ka aadressi, vaadake punkti „Mida teha siis, kui pean kolima?”.

Kuidas pean teatama registreeritud aktsiaomaniku surmast?

Kui haldate pärandust, peate aktsiad võib-olla pärijate nimele ümber registreerima või osaluse maha müüma.

Esimese sammuna tuleks kirjutada meie registripidajale:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Seejärel panevad nad vastavale registrikirjele ajutise tähise, mis tagab selle, et kui vähegi võimalik, ei tehta selle aktsionäri nimele rohkem dividendi väljamakseid. Lisaks saadetakse Teile täitmist vajavad vormid. Palun võtke meie registraatoritega ühendust kirjalikult või telefoni teel, et nad saaksid Teid selles protsessis aidata.

Ma kaotasin oma dividenditšeki - kas seda saab asendada uuega?

Kui kaotate dividenditšeki enne seda, kui olete jõudnud selle oma pangakontole kanda, võtke palun meie registraatoritega kirjalikult ühendust. Capita saab seejärel Teile asendustšeki välja anda. Palun pidage meeles, et see võib olla tasuline teenus.

Mu dividenditšekk on aegunud.

Kui aegunud tšeki meie registraatoritele saadate, annavad nad selle uuesti välja. See võib olla tasuline teenus.

Kas on võimalik kanda dividendid minu pangakontole?

See on võimalik Ühendkuningriigi enamiku pankade ja elamuhoiupanga kontode puhul. Seda kutsutakse mõnikord „maksekorralduseks” või „dividendikorralduseks”. Dividendikorralduse põhimõte on lihtne – dividendi väljamakse kantakse maksekuupäeval Teie kontole ning vastavad maksuandmed saadetakse Teie registreeritud aadressile.

Kui olete registreerunud Capita Shareportal portaalis, saate juhised anda interneti teel.

Kui eelistate saata juhised kirjalikult, kui Teie osalus on registreeritud mitme inimese nimele või kui tegu on ettevõtte nimele registreeritud osalusega, printige lihtsalt välja dividendikorralduse vorm (klõpsake lingil „forms” (Vormid)), täitke see ja saatke see posti teel meie registraatorile.

Nad teevad kõik endast oleneva, et Teie korraldus enne järgmist dividendi väljamakset ära registreerida. Dividendi saamise õigus arvutatakse tavaliselt välja kuu või kaks enne dividendi tegelikku väljamakset. Kui Teie taotlus jõuab registraatoriteni pärast seda, saate oma dividendi väljamakse kätte küll tol hetkel kasutatava makseviisi kujul, kuid registraatorid hoolitsevad selle eest, et Teie juhist arvestatakse juba järgmisest maksest alates.

Väljaspool Ühendkuningriiki elavad aktsionärid peaksid minema kodulehele www.capitashareportal.com ning avama jaotises "shareholders and employees" rahvusvahelised maksed, kust saate alla laadida oma asukohamaa korraldusvormi.

Kas võin oma dividendid sularaha asemel osakutena välja võtta?

Hetkel pole võimalik seda teostada.

Mida tähendavad terminid "dividendita" ja "protokolli kuupäev"?

Enne iga dividendi väljakuulutamist ning Londoni börsiga kooskõlastatult määrame kindlaks kuupäeva, millal meie aktsiaid müüakse ilma dividendi saamise õiguseta. Sellist müüki nimetatakse dividendi õigusteta müügiks. Enne seda kuupäeva müüdavad aktsiad on dividendi õigusega.

Kui ostate aktsiaid enne dividendi õigusteta müügi kuupäeva, on Teil seega õigus saada viimati välja kuulutatud dividendi. Kui ostate sellel kuupäeval või pärast seda kuupäeva (ehk dividendi õigusteta müügiperioodil), makstakse dividend välja eelmisele omanikule.

Dividend makstakse aktsionärile välja selle alusel, mitu aktsiat Tal tähtaja (dividendi väljamakse kuupäeva) saabudes aktsianimistus on. Dividendi väljamakse kuupäev saabub hetkel kaks päeva pärast dividendi õigusteta müügi kuupäeva. Kui olete hiljuti oma aktsiad maha müünud ja saate seejärel dividendi, kuid pole kindel, kas Teil on õigus seda saada, võtke ühendust Teid müügitehingu ajal esindanud isikuga. Müügitingimustest sõltuvalt võib juhtuda, et dividendi väljamakse saamise õigus kuulub hoopis uuele omanikule.

Kuidas saan ma oma aktsiad sõbrale või sugulasele üle kanda?

Kui soovite oma aktsiad anda või müüa kellelegi, keda tunnete, saate oma osaluse ümberregistreerimiseks kasutada aktsiasiirde vormi. Selle vormi saate alla laadida meie registraatori kodulehel www.capitashareportal.com(NB! sellel lingil klõpsates avaneb leht uues brauseriaknas) jaotises ‘Leaflets and Forms’ (Vormid). Pärast vormi täitmist ja allkirjastamist saatke see palun posti teel ettevõttele Capita.

Mu aktsiatõend on kadunud/varastatud - kuidas saan selle asendada?

Kui Teie aktsiatunnistus läks kaduma, peate sellest meie registraatoreid esimesel võimalusel teavitama. Seda võib teha kas telefoni teel või kirjalikult. Seejärel aitab Capita Teil tunnistuse koopia hankimise protsessi läbida. Aktsiatunnistusega esindatavate aktsiate väärtusest sõltuvalt võib tegu olla tasulise teenusega.

Kui Teie aktsiatunnistus varastati, peate ühendust võtma politseiga ning hankima kuriteo viitenumbri. Pärast selle numbri hankimist teavitage palun ettevõtet Capita vargusest kirjalikult ning lisage kindlasti ka kuriteo viitenumber. Seejärel aitab Capita Teil vastava protseduuri läbida.